2017
Download Shadmehr Aghili – Ghalbe Man
Player Loading..

اون روزو میبینم بگردی دنبالم بپرسی از همه هنوز دوست دارمبه این فکر کنم چی موند ازت برام به این فکر کنی بدون تو کجامنگاه کنی برات چی مونده از شکست پلایی که یه شب پشت سرت شکستندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چیکار کنیبه این فکر کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردیشاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگرده به قبلنگاه کنی برات چی مونده از شکست پلایی که یه شب پشت سرت شکستندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چیکار کنیبه این فکر کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردیشاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگرده به قبلبه این فکر کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردیشاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگرده به قبل
برچسب ها :آهنگ شادمهر عقیلی – قلب من ,دانلود آهنگ شادمهر عقیلی – قلب من ,آهنگ جدید آهنگ شادمهر عقیلی – قلب من ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :