2014
Download Khosro shakibayi
Player Loading..

طعم عشق تو
فقط طعم عشق تو …

[ خسروشکیبایی ]
زمزمه ی سر انگشتان باد ، در خواب خوش گیسوانت ، زیباییه شاعرانه ایست ، که دلم را به بازی میگیرد …
در چشم انداز هر کجای طبیعت تورا میبینم …
در چشمه
در رود
در دریا
در گل
در درخت
در جنگل
در دره
در دشت
در کوه
تو تماییه عشقی در یک وجود و تمامیه ارزوهایی در یک لباس

[ ساسور ]
فقط طعم عشق توست که اینجاست

طعم عشق تو …

[ خسروشکیبایی ]
دل روشنی دارم ای عشق
دل روشنی دارم ای عشق

صدا کن مرا از صدف های سرشار باران
صدام کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن
صدایم کن از خلوت خاطرات

ساسور : فقط طعم عشق تو

طعم عشق تو ….

بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد
بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد

به یاد خسروشکیبایی

برچسب ها :طعم عشق با ساسور و خسرو شکیبایی ,دانلود طعم عشق با ساسور و خسرو شکیبایی ,آهنگ جدید طعم عشق با ساسور و خسرو شکیبایی ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :