Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2012
Download Free Free Spirit Persian Music
Player Loading..

هادی پاکزاد » ارتباط با ناشنوایان » متن ترانه آزاد روح

» ترانه سرا ( هادی پاکزاد )» آهنگ ساز ( مسعود فیاض زاده )

(ترانه از سایت listenpersian.net )
» خواننده : هادی پاکزاد
» آلبوم : ارتباط با ناشنوایان
» آهنگ : آزاد روح
مردم اجزاء روحمو ارزون به تاراج میبرنتو آخرین سال دنیاسه روز خوشبختی می‌خرنفقط تماشا می‌کنمانگار برام هیچ مهم نیسبه تدریج تبدیل شدم به یک بیمار پست‌مدرنیسمحس چیزایی که میگم تو هیچ جای صورتم نیسحتا افکارم شبیه فِرِم‌های حرکتم نیستتأثر مرمدمو با سر تایید می‌کنمواکنش عاطفی اون‌ها رو تقلید می‌کنمبه باغ وحش باورم صبح‌ها گوشت خام می‌برمبرای برگشتن به شهر اسلحه و دام می‌خرممردم در پِیِ توسعهو من افول می‌کنممردم چیزای بد می‌خوان و من قبول می‌کنمتو رو اضافه می‌کنن به جشن قهرمانانهشب ها تو رو خط میزنن از لیست‌های محرمانهمردم نبوغ می‌خرن و احتکار می‌کننبا ایده‌های تو ولی، مردم چه کار می‌کننبرایِ منِ خوب از دورهورا چه راحت می‌کشنمردم تو رو نزدیک می‌خوان تا به کثافت بکشنمردم تحمیل می‌کننهوا نیاز فوری نیستمردم توجیه می‌کنن و میگن اینکه طوری نیستبرایِ منِ خوب از دورهورا چه راحت می‌کشنمردم تو رو نزدیک می‌خوانتا به کثافت بکشنمردم برای خودکشی یک ابتکار می‌کننبا پیشگیری از زندگیمردم چه کار می‌کننمردم نبوغ میخرن و احتکار می‌کننبا ایده‌های تو ولی مردم چه کار می‌کننبرایِ منِ خوب از دورهورا چه راحت می‌کشنمردم تو رو نزدیک می‌خوان تا به کثافت بکشنحس چیزایی که میگم تو هیچ جای صورتم نیسحتا افکارم شبیه فِرِم‌های حرکتم نیستتأثر مرمدمو با سر تایید می‌کنمواکنش عاطفی اونها رو تقلید می‌کنمبه باغ وحش باورم صبح‌ها گوشت خام می‌برمبرای برگشتن به شهر اسلحه و دام می‌خرممردم در پِیِ توسعهو من افول می‌کنممردم چیزای بد می‌خوان و من …مردم نبوغ می‌خرن و احتکار می‌کننبا ایده‌های تو ولی مردم چه کار می‌کننبرایِ منِ خوب از دورهورا چه راحت می‌کشنمردم تو رو نزدیک می‌خوان تا به کثافت بکشن

Free Spirit Lyrics and Persian Music

برچسب ها :آزاد روح هادی پاکزاد آهنگ آلبوم ارتباط با ناشنوایان ,دانلود آزاد روح هادی پاکزاد آهنگ آلبوم ارتباط با ناشنوایان ,آهنگ جدید آزاد روح هادی پاکزاد آهنگ آلبوم ارتباط با ناشنوایان ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :