2012
Download Free Bad Az To Persian Music
Player Loading..

شاهین نجفی » هیچ هیچ هیچ » متن ترانه بعد از تو

(ترانه از سایت listenpersian.net )
» خواننده : شاهین نجفی
» آلبوم : هیچ هیچ هیچ
» آهنگ : بعد از تو
خاموش کردم توی لیوانت خدایم راشب ها بغل کردم به تو همجنس هایم رارنگین کمان کوچکی بر روی انگشتمدر اولین بوسه خودم با تو را کشتمهی گریه میکردم به آن مردی که زن بودمشب ها دراکولای غمگینی که من بودمو عشق یک بیماری بدخیم روحی بودتنهایی ام محکوم به سکس گروهی بودسیگار با مشروب با طعم هم آغوشییعنی فراموشی فراموشی فراموشیبعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدمبعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدمبعد از تو لای زخم هایم استخوان کردمبا هر که میشد هر چه میشد امتحان کردمتنهایی در جنگ در تنهای تنهاییبا گریه و صابون و خون و تو خود ارضاییدل خسته از گنجشک ها و حوض نقاشیرنگ سفیدت رو به روی بوم میپاشیلیوان بعدی قرص های حل شده در سمباور بکناز هیچی دیگر نمیترسمپشت سیاهی های دنیامان سیاهی بودمعشوقه ام بودی ، هستی ، نخواهی بودبعد از تو الکل خورد من رامست خوابیدمبعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدمبعد از تو لای زخم هایم استخوان کردمبا هر که میشد هر چه میشد امتحان کردم

Bad Az To Lyrics and Persian Music

برچسب ها :بعد از تو شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,دانلود بعد از تو شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,آهنگ جدید بعد از تو شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :