2012
Download Free Ninoush Persian Music
Player Loading..

شاهین نجفی » هیچ هیچ هیچ » متن ترانه نینوش

(ترانه از سایت listenpersian.net )
» خواننده : شاهین نجفی
» آلبوم : هیچ هیچ هیچ
» آهنگ : نینوش
منو به حال خودم بذار این مردومنو تمام پلشتی این دردوکه قد تمام کرم های عالم دوستت دارمکه قد تمامی دوش ها میبارمکه درد میکشم قد پریود های هفت روزتکه سردرد میکنم به سردردهای مرموزتکه با صدای تو قطع کن .. نه بمان هنوزکه دوستم داری کمی بیشتر از دیروزکه لای سینه های تو بی هوا گریه شومکه مست توی کوچه های غمت بدومکه لای سینه های تو بی هوا گریه شومکه مست توی کوچه های غمت بدومببین این تخت خواب شکسته دائم استرس دارهببین این چراغ خواب سوخته هم هنوز بیدارهببین بنان چطور با صدای من بغض کردهکه اشک های سر شب تازه اول کارهبه مادرت بگو نفست چقدر غمگین استکه حبسیده در خود و رمز جان کندنش این استکه رو به روی آب نشسته سراب میبیندفقط شکنجه شکنجه عذاب میبیندکه لای سینه های تو بی هوا گریه شودکه مست توی کوچه های غمت بدودکه لای سینه های تو بی هوا گریه شودکه مست توی کوچه های غمت بدودهمیشه به اندازه ی یک یتیم خواب میدیدیتو از نبود و من از بود پدر ترسیدیممیان داشته ها هر دو بی پدر بودیممیان سکته و سرطان هر دو دربدر بودیمبه جان تو بانو نخورده مست بیهوشمتو فرض کن درد تکیلاست که مینوشمتو فرض کن این آخرین بیت شعر من باشدکه ضجه میزنم و مینویسم و نی،نینوشمکه ضجه میزنم و مینویسم . .

Ninoush Lyrics and Persian Music

برچسب ها :نینوش شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,دانلود نینوش شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,آهنگ جدید نینوش شاهین نجفی آهنگ آلبوم هیچ هیچ هیچ ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :