2012
Download Free Dele Man Persian Music
Player Loading..

شهلا سرشار » دل من » متن ترانه دل من

» ترانه سرا ( احمد آزاد )» آهنگ ساز ( احمد آزاد )» تنظیم ( داوید گرشونی )

(ترانه از سایت listenpersian.net )
» خواننده : شهلا سرشار
» آلبوم : دل من
» آهنگ : دل من
“احمد آزاد”آشفته تر از جمله دلها دل منبازیچه بازیگر دنیا دل منآشفته تر از جمله دلها دل منبازیچه بازیگر دنیا دل منای دوست مزن زخم زبانم که چرابا شعله عشق سوخت سراپا دل منای دوست مزن زخم زبانم که چرابا شعله عشق سوخت سراپا دل مندل دربدر عشق شد و رسوای جهانچون سایه به دنبال غم عشق رواندر صحنه این بازی رندانه دلمن ماندم و این خسته تن و بار گراندر صحنه این بازی رندانه دلمن ماندم و این خسته تن و بار گرانآشفته تر از جمله دلها دل منبازیچه بازیگر دنیا دل منای دوست مزن زخم زبانم که چرابا شعله عشق سوخت سراپا دل منمیخانه عشق است عبادتگه دلهر جان خراب عشق زیارتگه دلدل ساغر عشق است و من ساغر دلدیوانه ز عشق است دل و من دیوانه ز دلآشفته تر از جمله دلها دل منبازیچه بازیگر دنیا دل منای دوست مزن زخم زبانم که چرابا شعله عشق سوخت سراپا دل من

Dele Man Lyrics and Persian Music

برچسب ها :دل من شهلا سرشار آهنگ آلبوم دل من ,دانلود دل من شهلا سرشار آهنگ آلبوم دل من ,آهنگ جدید دل من شهلا سرشار آهنگ آلبوم دل من ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :