Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2012
Download Free Tasnife Game Zamaan Persian Music
Player Loading..

حسام الدین سراج » راه بی نهایت » متن ترانه تصنیف گام زمان

(ترانه از سایت listenpersian.net )
» خواننده : حسام الدین سراج
» آلبوم : راه بی نهایت
» آهنگ : تصنیف گام زمان
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان استگر مرد رهی غم مخور از دوری و دیریدانی که رسیدن هنر گام زمان استتو رهرو دیرینه سرمنزل عشقیبنگر که ز خون تو به هر گام نشان استآبی که بر آسود زمینش بخورد زوددریا شود آن رود که پیوسته روان استاز روی تو دل کندنم آموخت زمانهاین دیده از ان روست که خونابه فشان استدردا و دریغا که در این بازی خونینبازیچه ایام دل آدمیان استدل بر گذر قافله لاله و گل داشتاین دشت که پامال سواران خزان استروزی که بجنبد نفس باد بهاریبینی که گل و سبزه کران تا به کران استای کوه تو فریاد من امروز شنیدیدردی است در این سینه که همزاد جهان استاز داد و وداد آن همه گفتند و نکردندیارب چقدر فاصله دست و زبان استخون میرود از دیده در این کنج صبوریاین صبر که من میکنم افشاندن جان استاز راه مرو سایه که ان گوهر مقصود گنجی است که اندر قدم راهروان است …
فرستنده متن : علی

ارسال MP3 توسط : Up loader

متن ترانه تصنیف گام زمان در تاریخ جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 12:38:00 AM ارسال شده است.

Tasnife Game Zamaan Lyrics and Persian Music

برچسب ها :تصنیف گام زمان حسام الدین سراج آهنگ آلبوم راه بی نهایت ,دانلود تصنیف گام زمان حسام الدین سراج آهنگ آلبوم راه بی نهایت ,آهنگ جدید تصنیف گام زمان حسام الدین سراج آهنگ آلبوم راه بی نهایت ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :