Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2012
Download Free Enjemad Persian Music
Player Loading..

علیرضا عصار » محتسب » متن ترانه انجماد
(ترانه از سایت listenpersian.net )

» خواننده : علیرضا عصار » آلبوم : محتسب» آهنگ : انجماد
تا انجماد می برد سرمای دشت ما رادر برف دفن می کرد افسانه ی صدا راخط می خورید فردا از صفحه های تاریخمی گفت و پاک می کرد از برف رد پا رادر چشم ابر باران، قندیل می شد انگاروقتی که حدس می زد پایان ماجرا راپاییز بوی زخم و خون مرده می پراکندمیمرد شعر سرخی در دست های سارااز دوردست مردی همراه باد و بورانمی خواند و باز می خواند این شعر آشنا راکشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزباشد که باز بینیم دیدار آشنا رادر چشم ابر باران، قندیل می شد انگارسرشاخ لخت بیدی از شانه های پرچیندر گوش خاک می گفت پیغام سروها رااز دوردست مردی همراه باد و بورانمی خواند و باز می خواند این شعر آشنا راکشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزباشد که باز بینیم دیدار آشنا راتا انجماد می برد سرمای دشت ما رادر برف دفن می کرد افسانه ی صدا راخط می خورید فردا از صفحه های تاریخمی گفت و پاک می کرد از برف رد پا رادر چشم ابر باران، قندیل می شد انگاروقتی که حدس می زد پایان ماجرا راپاییز بوی زخم و خون مرده می پراکندمیمرد شعر سرخی در دست های سارااز دوردست مردی همراه باد و بورانمی خواند و باز می خواند این شعر آشنا راکشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزباشد که باز بینیم دیدار آشنا را

Enjemad Lyrics and Persian Music

برچسب ها :انجماد علیرضا عصار آهنگ آلبوم محتسب ,دانلود انجماد علیرضا عصار آهنگ آلبوم محتسب ,آهنگ جدید انجماد علیرضا عصار آهنگ آلبوم محتسب ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :