2010
Listen to SHAKHE GOL, No. 449 Persian Music
Player Loading..

شاخه گل ۴۴۹
با همکاری هنرمندان:ایرج-پرویز یاحقی-رضا ورزنده-جهانگیر ملک
اشعار متن برنامه :رفیق اصفهانی -همام تبریزی-واقف خلخالی
آهنگ:چهارگاه جواد معروفی
گوینده:آذر پژوهش
غزل آواز:سعدی

بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت
به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت
ملامت من مسکین کسی کند که نداند
عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت
مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان
هنوز وصل جمالت نمی رسد به نهایت

تحریر استثنایی حصار در در اکتاو بالا و فرود به درامد چهارگاه

برچسب ها :آهنگ شاخه گل ۴۴۹ ایرج ,دانلود آهنگ شاخه گل ۴۴۹ ایرج ,آهنگ جدید آهنگ شاخه گل ۴۴۹ ایرج ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :