Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2010
Listen to Panjareh Persian Music
Player Loading..

[فتیه عامری]
از پشت پنجره ی اتاقم
از لا به لای درختی پیر
هر روز تو را می بینم که از در خانه ی من می گذری
هر روز تو را می بینم

[مسعود فردمنش]
با لبی خاموش و نگاهی گویا
با قدم هایی سنگین
و خیالی سبک بال
از در خانه ی من می گذری
هر روز تو را می بینم

[فتیه عامری]
بوی تو را دارد این خاک باران خورده و این درخت پیر
حضور تو تاییدی است بر تمام این زیبای ها
و غیبت تو پایانی است بر تمام خوبی ها

[مسعود فردمنش]
تنها در وسعت آسمان نگاهت ، پرنده را جرات پرواز هست
و باد را مجال زمزمه ای مانده

[فتیه عامری]
اگر آفتاب تند بودنت هر روز بر من نمی تابید
چه ملال انگیز بود تکرار این روز ها
و اگر ستاره ی روشن چشمت
در تاریکی شبم نمی درخشید
چه وحشت انگیز بود سایه های ترس و تردید
و اگر داس بلند دستت ، علف های بیهوده ی افکارم را نمی پیچید
چه غم انگیز بود سرود ممتد نا امیدی ، چه غم انگیز

[مسعود فردمنش]
اگر چشمه ی جوشان عشقت در دلم نمی جوشید
خزانی را که در دلم پشت سر گذاشته ام از یاد نمی بردم
و اگر شکوفه ی نگاهت در چشمم نمی شکفت
بهاری را که در پیش رو دارم ، نمی دیدم
حضو تو تاییدی است بر تمام زیبایی ها
و غیبت تو پایانی است بر تمام خوبی ها

[فتیه عامری]
من چه می کردم اگر تو نبودی
و در کجای این دشت بزرگ ، پهن می کردم سفره ی دلم را
و در آغوش کدام نسیم ، رها می کردم اشک دل تنگیم را
و بر چمن زار کدام نگاه ، می دوختم چشم عاشقم را

[مسعود فردمنش]
من چه می کردم اگر تو نبودی

برچسب ها :آهنگ پنجره مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,دانلود آهنگ پنجره مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,آهنگ جدید آهنگ پنجره مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :