Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2010
Listen to Hasti Magar Persian Music
Player Loading..

[فردمنش]
سبحان الله
هر چه می شناختم ، نبود
و هر چه بود ، نشناختم

[فردمنش]
صحرا سراسر هم همه ، طوفان و باد و ابر و مه
گویی بیابان عدم ، نتوان دید تا یک قدم

[هم خوانی]
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر

[فردمنش]
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر

[فردمنش]
شمع امید به سوی خاموشی نهایی
در جستجو برای تنها ره رهایی
تشنه لب سرابی ، خشکیده در حبابی
شن زار و باد و طوفان
راه نجات ، ایمان

گذر کن از شب تاریک
سفر کن تا سحرگاهی
به عشق مقصد و مقصود
نترس از هیبت راهی

[هم خوانی]
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر

[فردمنش]
چون نیستی ، هستی اگر
باز است در ، بستی اگر

[هم خوانی]
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر
چون نیستی ، هستی مگر
باز است در ، بستی اگر

[فردمنش]
بال شکسته بودم ، گفت که پرواز کن
خجل ز در کوفتن ، گفت که در ، باز کن

برچسب ها :آهنگ هستی مگر مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,دانلود آهنگ هستی مگر مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,آهنگ جدید آهنگ هستی مگر مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :