Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2010
Listen to Gerd Bad Persian Music
Player Loading..

[فقیه عامری]
کوله بار عشق تو را من می گذارم بر زمین
بار عشق تو بر دوش کشیدن سنگین است ،جان فرساست
در زیر این کوله بار سنگین شکسته ام ، خسته ام
و خستگی روحم از صبوری عشقم بزرگتر است
عشق تو گردبادی است ، من تکیه بر باد داده ام

[مسعود فردمنش]
بار عشق تو بر دوش کشیدن سنگین است ، جان فرساست
در زیر ، این کوله بار سنگین شکسته ام ، خسته ام
در گلویم آن چنان بغضی نشسته
که هیچ گریه ی از سر بازش نمی کند
رو به روی دری گشوده به نا کجایی نشسته ام

[فقیه عامری]
تمام زندگیم چون آیینه ی در دستم می شکند
و این گونه است که زندگی می گذرد
در هر گذری چاهی در کمین
و به دنبال آن افتادنی سنگین
چگونه زیستم این همه درد را
و چگونه بر دوش کشیدم بار سنگین تحمل را
عشق تو گردبادی است ، من تکیه بر باد داده ام

[مسعود فردمنش]
من به استواری یک کوه
اما شکستنی ، هم چون بغض
من تابش خورشید
گرفتار نفس ظلمت
من به پهنای آسمان
اما ، در تنگی یک قفس
من در سنگینی یک فاجعه
اما سبک بار چون لبخند
حس سبز جوانی در برگ ریزان خزان
رو به روی دری گشوده به نا کجایی نشسته ام

[فقیه عامری]
عشق تو گردبادی است من تکیه بر باد داده ام
گاه از پشت نفس های اژدهای وحشت
از بطن نا سرانجامی می وزد

برچسب ها :آهنگ گرد باد مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,دانلود آهنگ گرد باد مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,آهنگ جدید آهنگ گرد باد مسعود فردمنش آلبوم حکایت نهم ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :