2010
Listen to gomgashteh Persian Music
Player Loading..

گلی گم کرده ام ، در خم کوچه ی آرزو
چنان دیوانگان دور خود گردم و رو برآرم به هرسو

چه آسان رفته از دست من گوهر زندگی
چه مشکل شد مرا این نفس های در احتزار از غم او

تا دلی به غمش مبتلا نشود ، باخبر کسی از حال ما نشود

نه کسی خبری می رساند از اون ، نه که چشم و لبی نامه خواند از او
وای وای آآی وای ، شکوه دارم از آن ماه

پس پرده نهان ماه پرده گیان ، دل من غم خود چاره داند از اون
وای وای آآی وای ، شکوه دارم از آن ماه

ای کاش اگر روح و جان مرا ، خانمان مرا به غم نسپارد
به غم نسپارد

به کلبه س سردو تار دلم ، شوره زار دلم قدم بگذارد
قدم بگذارد

وای از زلف حلقه زنش ، یارب کن نصیب منش
وای وای آی وای

* * * * *

گلی گم کرده ام ، در خم کوچه ی آرزو
چنان دیوانگان دور خود گردم و رو برآرم به هرسو

چه آسان رفته از دست من گوهر زندگی
چه مشکل شد مرا این نفس های در احتزار از غم او

تا دلی به غمش مبتلا نشود ، باخبر کسی از حال ما نشود

نه کسی خبری می رساند از اون ، نه که چشم و لبی نامه خواند از او
وای وای آآی وای ، شکوه دارم از آن ماه

پس پرده نهان ماه پرده گیان ، دل من غم خود چاره داند از اون
وای وای آآی وای ، شکوه دارم از آن ماه


برچسب ها :آهنگ گمگشته ایرج آلبوم قمار ,دانلود آهنگ گمگشته ایرج آلبوم قمار ,آهنگ جدید آهنگ گمگشته ایرج آلبوم قمار ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :