Please disable your adblock and script blockers to view this page
>

2010
Listen to Raz Persian Music
Player Loading..

آن سوی این راه دراز دل مانده درگیر نیاز
در گوشه ای از سینه ام مهرت نهفته همچنان
می بوسمت از راه دور
می خوانمت در این سکوت
می جویمت در شهر عشق
می گریم از این سرنوشت

آن سوی این راه دراز دل مانده درگیر نیاز
در گوشه ای از سینه ام مهرت نهفته همچنان
می بوسمت از راه دور
می خوانمت در این سکوت
می جویمت در شهر عشق
می گریم از این سر نوشت

بودی طلوع من تو ناز بودی سرآغاز نیاز
در شهر تنهایی من با ساز و آهنگی بساز

بودی طلوع من تو ناز بودی سرآغاز نیاز
در شهر تنهایی من با ساز و آهنگی بساز

پشت درای انتظار می بوسمت هزار هزار
نداشتن و ندیدنت شده سوال این کتاب
می نویسم من برات از خوبیای روزگار
می چینم از شقایقی به یاد تو تؤ انتظار

پشت درای انتظار می بوسمت هزار هزار
نداشتن و ندیدنت شده سوال این کتاب
می نویسم من برات از خوبیای روزگار
می چینم از شقایقی به یاد تو تؤ انتظار

بودی طلوع من تو ناز بودی سرآغاز نیاز
در شهر تنهایی من با ساز و آهنگی بساز

بودی طلوع من تو ناز بودی سرآغاز نیاز
در شهر تنهایی من با ساز و آهنگی بساز

برچسب ها :آهنگ راز شریان آلبوم باور ندارم ,دانلود آهنگ راز شریان آلبوم باور ندارم ,آهنگ جدید آهنگ راز شریان آلبوم باور ندارم ,ترانه

بدون نظر.

نظر بدهید :