بیشترین بازدید - ویدیو     
خواننده: گوگوش
2016
Download Googoosh – Hastamo Nistam
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Sahneh
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Morgh Sahar
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Monaajaat
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Maraa bas
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Maahi Siaah Koochooloo
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh- Gesse Vafaa
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Daadaashi
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Che Zibaa Bood
JW Player goes here

ادامه مطلب >>

2015
Download Googoosh – Akse Khosoosi
JW Player goes here

ادامه مطلب >>