2010
Listen to Shaneh Persian Music
Player Loading..

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گرهی چندین مه
تا بگشای گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشای گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه ی مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گرهی چندین مه
تا بگشای گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشای گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه ی مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  اضافه کردن متن ترانه |   اضافه کردن عکس

برچسب ها :آهنگ شانه(پوران و ویگن) داریوش رفیعی آلبوم بهترین های دوصدائی ,دانلود آهنگ شانه(پوران و ویگن) داریوش رفیعی آلبوم بهترین های دوصدائی ,آهنگ جدید آهنگ شانه(پوران و ویگن) داریوش رفیعی آلبوم بهترین های دوصدائی ,ترانه

اشتراک و ارسال مطلب به:

وجود دارد 2نظرات

نظر بدهید :
  1. عالی بود، مرسی

  2. آهنگ های ویگن نمی اد مشکلی داره